Voorzitter: Germa Beurskens-Ottenheijm
Secretaris: Gerrie Houtakkers - van de Perre
Penningmeester: Lies Gommans-Peeters
Bestuursleden: Miep Zelen-Verbugt, Frida Delissen-Peeters

Beroepskracht: Marlies Grubben-Stemkens