Voorzitter: Vacant
Secretaris: Gerrie Houtakkers - van de Perre
Penningmeester: Lies Gommans - Peeters
Bestuursleden: Miep Zelen - Verbugt, Frida Delissen - Peeters

Beroepskracht: Dana van de Rieth