Nieuws

stukje gemaakt met malusappeltjes
uitwisseling met dorpsontmoeting Panningen
yoga gegeven door Willy van de Mortel.Daarna een meditatie wat heel ontspannen was.